บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 3-5 cm. (MC30-MC50)

MC50-MC30-CNC-AUTO-CUTTER
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 3-5 cm. (MC30-MC50)