บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ (Automatic Spreading Machine)

โต๊ะสำหรับเครื่องปูผ้า

โต๊ะสำหรับเครื่องปูผ้า

โต๊ะสำหรับเครื่องปูผ้า

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MK

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MK

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MK

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MS1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MS1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MS1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MTT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MTT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MTT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MNT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MNT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MNT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MT1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MH1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MH1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MH1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น TS2

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น TS2

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น TS2

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MJ. 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MJ. 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MJ. 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MN. 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MN. 1

เครื่องปูผ้าอัตโนมัติรุ่น MN. 1