บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องปูผ้าอัตโนมัติ
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เจ.เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ (Fabric Auto Cutter)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 7-8 cm. (MC70-MC80)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 7-8 cm. (MC70-MC80)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 7-8 cm. (MC70-MC80)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 3-5 cm. (MC30-MC50)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 3-5 cm. (MC30-MC50)

เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ความสูง 3-5 cm. (MC30-MC50)